Nauczyciele - bibliotekarze

NAUCZYCIELE – BIBLIOTEKARZE

 

Obecnie w Bibliotece Szkolnej "U Sowy Poczytajki" pracują:

mgr Elżbieta Jóźwiak (nauczyciel dyplomowany)

mgr Patrycja Karykowska (nauczyciel kontraktowy)

 

 

Dawni nauczyciele – bibliotekarze:

pani Wiesława Białek

pani Iwona Brykała

pani Jadwiga Kędzierska

pani Helena Markiewicz

pani Alicja Szpak

pani Barbara Żmuda