Nasze sukcesy

Podopieczni nauczycieli - bibliotekarzy odnoszą liczne sukcesy w Konkursach Międzyszkolnych
na szczeblu miejskim, powiatowym i wojewódzkim, natomiast praca nauczycieli - bibliotekarzy
służy całej społeczności szkolnej i bywa doceniana na forum ogólnopolskim...

 

 

Oto dokonania uczniów i nauczycieli - bibliotekarzy:

 

 

30 kwietnia 2014 roku Nasza Szkoła została Laureatem
Ogólnopolskiego Konkursu "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń"
i zdobyła członkowstwo w "Ogólnopolskim Klubie Bezpiecznych Szkół"

 

Od 27 wrzesnia 2013 roku do 16 kwietnia 2014 r. nasza szkoła brała udział
w Ogólnopolskim Konkursie "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń",
organizowanym przez Fundację Państwo Obywatelskie.
Koordynatorami realizacji działań szkoły byli:
pani Patrycja Karykowska (nauczyciel - bibliotekarz),
pani Marta Więckowska (pedagog szkolny),
pani Aleksandra Trojanowska (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej).
Na odniesiony sukces złożyły się: rzetelna realizacja 10 zadań
wyznaczonych reagulaminem konkursu, efektywna współpraca całej społeczności
szkolnej oraz ukończenie przez przedstawicieli Grona Pedagogicznego
kursu e-learning "Bezpieczna Szkoła 2014".

 

 

25 lutego 2014 roku JULIA CZUBAT (VI b) zdobyła III MIEJSCE
w Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym "Świętokrzyska zima w fotografice dziecięcej"

 

25 lutego 2014 roku w Katolickiej Szkole Podstawowej w Kielcach odbyło się podsumowanie
Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego "Świętokrzyska zima w fotografice dziecięcej".
Uczennica klasy VI b - Julia Czubat zdobyła III MIEJSCE w kategorii klas IV - VI,
dziewczynkę do konkursu przygotowała pani Patrycja Karykowska (nauczyciel - bibliotekarz)

 

 

22 listopada 2013 roku DRUŻYNA CHŁOPCÓW zdobyła II MIEJSCE
w Finale VII Wojewódzkiego Konkursu "Bezpieczeństwo na piątkę"
pod hasłem "OLIMPIADA BEZPIECZEŃSTWA"

 

22 listopada 2013 roku na terenie Targów Kielce odbył się Wojewódzki finał
VII Wojewódzkiego Konkursu "Bezpieczeństwo na piątkę" - OLIMPIADA BEZPIECZEŃSTWA.
Nasi reprezentanci - drużyna z klasy V d w składzie: Jakub Tomczyk - kapitan, Jakub Lech,
Bartosz Traczyk,
rywalizowali z 14 drużynami z całego województwa: test wiedzy,
jazda na rowerze, konkurencja pożarnicza, praktyczne udzielanie pierwszej pomocy
przedmedycznej, test wiedzy na temat bezpieczeństwa w rolnictwie oraz kibicowanie fair-play.
Chłopcy zdobyli II MIEJSCE w województwie, uczniów do konkursu przygotowała
pani Patrycja Karykowska (nauczyciel - bibliotekarz).

 

 

13 listopada 2013 roku DRUŻYNA CHŁOPCÓW zdobyła I MIEJSCE
w Powiatowych Eliminacjach VII Wojewódzkiego Konkursu "Bezpieczeństwo na piątkę"

 

13 listopada 2013 roku na terenie Targów Kielce odbyły się powiatowe eliminacje
VII Wojewódzkiego Konkursu "Bezpieczeństwo na piątkę". Nasi reprezentanci
- drużyna z klasy V d w składzie: Jakub Tomczyk - kapitan, Jakub Lech, Bartosz Traczyk,
rywalizowali z drużynami z całego powiatu w konkurencjach: test wiedzy, jazda na rowerze,
praca plastyczna. Zdobyli I MIEJSCE. Chłopców do konkursu przygotowała
pani Patrycja Karykowska (nauczyciel - bibliotekarz)

 

 


7 listopada 2013 roku GABRIELA CUDZIK (IV c) i PATRYCJA MICEK (VI c)
zdobyły III MIEJSCE
w Miejskim Konkursie Fotograficznym
"Ruch - obok nas (zdjęcia czarno - białe)"


7 listipada 2013 roku w Świetlicy Wspierająco - Integrującej PLUS w Kielcach odbyło się
podsumowanie Miejskiego Konkursu Fotograficznego "Ruch - obok nas (zdjęcia czarno - białe)".
Uczennica z klasy IV c - Gabriela Cudzik zdobyła III MIEJSCE,
uczennica klasy VI c - Patrycja Micek również zdobyła III MIEJSCE w kategorii klas IV - VI.
Dziewczynki do konkursu przygotowała pani Patrycja Karykowska (nauczyciel - bibliotekarz).

 

 

26 czerwca 2013 roku Nasza Szkoła znalazła się w gronie
16 Laureatów
Ogólnopolskiej Akcji "Ja i Ty - bezpieczni w szkole"

 

W kwietniu 2013 roku nasza szkoła zgłosiła 2 wnioski/raporty z realizacji działań
na rzecz poprawy bezpieczeństwa wśród dzieci do Ogólnopolskiego Konkursu
"Ja i Ty - bezpieczni w szkole", organizowanego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Koordynatorami realizacji działań szkoły i autorami sporządzonych wniosków byli:
pani Patrycja Karykowska (nauczyciel - bibliotekarz), pani Marta Więckowska (pedagog szkolny).
Na odniesiony sukces złożyły się: rzetelna realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa dzieci,
efektywna współpraca całej społeczności szkolnej oraz profesjonalne opracowanie raportów.
26 czerwca 2013 roku podczas uroczystej gali w Szkole Podstawowej nr 23
im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie Dyrektor Szkoły - pani Rena Jankowska
oraz nauczyciel - bibliotekarz pani Patrycja Karykowska odebrały z rąk
Minister Edukacji Narodowej - pani Krystyny Szumilas list gratulacyjny oraz tabliczkę Laureata.

 

 

29 kwietnia 2013 roku EWA WOTLIŃSKA (V a) zdobyła WYRÓŻNIENIE
w Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym
"Najpiękniesze krajobrazy Województwa Świętokrzyskiego"

 

29 kwietnia 2013 roku Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach podsumowała
Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny "Najpiękniesze krajobrazy Województwa Świętokrzyskiego".
Uczennica klasy VI a - Ewa Wotlińska zdobyła WYRÓŻNIENIE (IV MIEJSCE),
otrzymała od organizatora pamiątkowy dyplom i nagrodę książkową,
dziewczynkę do konkursu przygotowała pani Patrycja Karykowska (nauczyciel - bibliotekarz).

 

 

5 lutego 2013 roku AMELIA SŁABIAK (II e) zdobyła WYRÓŻNIENIE
w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Serfuję. Szanuję"

 

5 lutego 2013 roku w ramach obchodów II Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu
odbyło się podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Serfuję. Szanuję",
zorganizowanego przez SODMiDN oraz Wyższą Szkołę Handlu i Prawa w Kielcach.
Uczennica klasy II e - Amelia Słabiak zdobyła WYRÓŻNIENIE (IV MIEJSCE),
otrzymała dyplom i nagrdy rzeczowe, uczestniczyła w warsztatach w ramach II ŚDBN.
Dziewczynkę do konkursu przygotowała pani Patrycja Karykowska (nauczyciel - bibliotekarz)

 

 

22 listopada 2012 roku BARTOSZ SIECZKA (V b) zdobył II MIEJSCE
i KAMIL KRAJCARZ (VI f) zdobył IV MIEJSCE w Międzyszkolnym Konkursie
Fotograficznym "Świętokrzyska jesień w fotografice dziecięcej"

 

22 listopada 2012 roku w Katolickiej Szkole Podstawowej w Kielcach odbyło się podsumowanie
Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego "Świętokrzyska jesień w fotografice dziecięcej".
Uczeń klasy V b - Bartosz Sieczka zdobył II MIEJSCE w kategorii klas IV - VI,
uczeń klasy VI f - Kamil Krajcarz zajął IV MIEJSCE w kategorii klas IV - VI.
Chłopców do konkursu przygotowała pani Patrycja Karykowska (nauczyciel - bibliotekarz).

 

 

7 listopada 2012 roku EMILIA GÓRZYŃSKA (III e) zdobyła II MIEJSCE
w Miejskim Konkursie Fotograficznym "Woda w pejzażu miejskim"

 

7 listopada 2012 roku w Świetlicy Wspierająco - Integrującej PLUS w Kielcach odbyło się
podsumowanie Miejskiego Konkursu Fotograficznego "Woda w pejzażu miejskim".
Uczennica klasy III e - Emilia Górzyńska zdobyła II MIEJSCE w kategorii klas I - III,
dziewczynkę do konkursu przygotowała pani Patrycja Karykowska (nauczyciel - bibliotekarz).

 

 

11 maja 2011 roku IZABELA SABAT (VI c) zdobyła I MIEJSCE,
JULIA RABIEJ (VI c) zdobyła II MIEJSCE,
MARIA KUŹNIA (VI b) i KAJA PIWOWAR (VI b) zdobyły WYRÓŻNIENIE
w Miejskim Konkursie Plastycznym "Bezpieczeństwo w Sieci"

 

11 maja 2011 roku w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Kielcach
odbyło się uroczyste podsumowanie Miejskiego Konkursu Plastycznego "Bezpieczeństwo w Sieci".
Uczennica klasy VI c - Izabela Sabat zdobyła I MIEJSCE, uczennica klasy VI c - Julia Rabiej
zdobyła II MIEJSCE, natomiast uczennice klasy VI b - Maria Kuźnia i Kaja Piwowar otrzymały
WYRÓŻNIENIE. Wszystkie z naszych wychowanek otrzymały pamiątkowe dyplomy
i cenne nagrody rzeczowe, m. in. aparaty fotograficzne, pendrivy, itp.
Dziewczęta do konkursu przygotowała pani Patrycja Karykowska (nauczyciel - bibliotekarz).