Pasowanie na czytelnika

                                                                                        "Książki to są Twoi najlepsi przyjaciele,
                                                                                               nie zranią, nie zdradzą, a nauczą wiele..."

 

 

Pasowanie uczniów klas II na Czytelników

 

 

   Uroczystość pasowania na czytelników uczniów klas drugich jest szkolną i biblioteczną tradycją – to odświętne spotkanie dzieci, Dyrektora Szkoły, wychowawców i nauczycieli, odbywające się
na przełomie października i listopada. Coroczne programy poetycko-muzyczne są przygotowywane przez drugoklasistów pod opieką wychowawców oraz przez nauczycieli – bibliotekarzy, odpowiedzialnych za okazjonalny wystrój sali. Po przedstawieniu przepięknej i interesującej części artystycznej, złożonej z wierszy i piosenek o tematyce czytelniczej, uczniowie wszystkich klas składają dłonie do uroczystej przysięgi, mówiącej o poszanowaniu i miłości do książek. Nauczyciele – bibliotekarze na pamiątkę tego szczególnego wydarzenia wręczają drugoklasistom specjalne zakładki do książek. W ciągu kilku kolejnych dni młodzi czytelnicy klas drugich
pod opieką swoich wychowawców odbywają krótkie zajęcia czytelnicze, wprowadzające ich
do korzystania z biblioteki szkolnej.