Katalogi

 

Cały księgozbiór Biblioteki Szkolnej "U Sowy Poczytajki" jest skatalogowany.
Biblioteka posiada katalogi: alfabetyczny, rzeczowe - przedmiotowy i systematyczny,
księgozbioru podręcznego czytelni, zbiorów audiowizualnych,
ilustrowany katalog literatury dziecięcej.

 


   KATALOGI KARTKOWE były prowadzone do czerwca 2007 roku.

 

Obecnie w naszej bibliotece króluje KATALOG ELEKTRONICZNY.
Cały księgozbiór został retrospektywnie wprowadzony
do programu komputerowego MOL – Biblioteka Szkolna,
katalogi i kartoteki zagadnieniowe są zdalnie udostępnione użytkownikom biblioteki
(program MOL został zainstalowany na wszystkich stanowiskach komputerowych w ICIM).