Kalendarium

KALENDARIUM WYDARZEŃ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

1 września 2014 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

 

Wrzesień/Październik 2014 r.

Organizacja cyklu szkoleń dla uczniów klas V - VI, którzy zgłosili chęć
pomocy w bibliotece i działania w ramach aktywu bibliotecznego "Sówki"

 

 Październik 2014 r.

Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
pod hasłem "Kto czyta książki, ten żyje podwójnie" (Umberto Eco)

 

Obchody Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa 2014
pod hasłem "Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to wspólna odpowiedzialność!"
(kolportaż zakładek dla uczniów, wystawy informacyjne dla uczniów i rodziców,
zapoznanie rodziców z komunikatem na temat EMC w Dniu Otwartej Szkoły,
kolportaż ulotek i zamieszczenie na stronie internetowej wykładu dla rodziców)

 

29 października 2014 r.

Uroczystość Pasowania na Czytelników uczniów klas II