Regulaminy

REGULAMINY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

„U SOWY POCZYTAJKI”

 

Regulamin to zbiór przepisów (obowiązków, nakazów, zakazów) normujących zasady zachowania się, postępowania i pracy w danej instytucji.

 

 

  

   Nasza Biblioteka posiada zestaw regulaminów, które określają wewnętrzne zasady życia szkolnej społeczności czytelniczej: wypożyczalni, czytelni, ICIM. Również aktyw biblioteczny „Sówki” posiada własny regulamin – uczniów obowiązuje tzw. „Kodeks Sówki”. Uczniów klas I i ich Rodziców zapraszamy do zapoznania się z "Regulaminem wypożyczania przez uczniów podręczników i materiałów edukacyjnych oraz udostępniania metariałów edukacyjnych".

 

   Każdy użytkownik, który pierwszy raz gości w Naszym Poczytajkowym Świecie, zostaje zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszych regulaminów i ich przestrzegania
oraz respektowania ustalonych zasad.