ICIM

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 

   Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (w skrócie ICIM) zaczęło działać w połowie grudnia 2007 roku. Wyposażone jest w cztery stanowiska komputerowe dla użytkowników
oraz osobne stanowisko pracy dla nauczyciela bibliotekarza oraz sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, faks, kserokopiarka). Oprogramowanie każdego komputera zawiera zestaw programów edukacyjnych (multimedialny atlas, encyklopedie, słowniki) oraz gier dydaktycznych.

   Biblioteka posiada stałe łącze internetowe, co stanowi o dodatkowej atrakcyjności centrum
dla uczniów i nauczycieli. Zapewniamy uczniom bezpieczny dostęp do komputerów i Internetu
– nasza szkoła używa tylko legalnego oprogramowania, a na wszystkich komputerach z dostępem
do Internetu, gdzie pracują uczniowie, zainstalowany jest program filtrujący szkodliwe treści „Cenzor", ponadto korzystamy z programu zabezpieczającego „ArcaWir”.

 

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej powstało w ramach projektu MENiS
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

   Użytkownicy mają dostęp do komputerów w godzinach pracy biblioteki szkolnej – uczniowie mają szansę skorzystać z komputerów codziennie od godziny 9.00 do godziny 13.30. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami „Regulaminu korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej” i respektowania obowiązujących zasad.

   W maju 2012 roku, w związku z zakończeniem procesu katalogowania i inwentaryzacji zbiorów w programie komputerowym MOL – Biblioteka Szkolna, w wypożyczalni zainstalowano kolejne stanowisko komputerowe, umożliwiające nauczycielom – bibliotekarzom udostępnianie księgozbioru z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 

Według założeń projektu celem istnienia ICIM jest:

  • podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie,
  • ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez uczniów i nauczycieli,
  • zwiększenie potencjału edukacyjnego biblioteki,
  • wspieranie realizacji zadań biblioteki zapisanych w podstawie programowej,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od statusu majątkowego,
  • wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej
    i intelektualnej,
  • umożliwienie uczniom i nauczycielom dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym,
  • stworzenie szansy na promocję biblioteki w środowisku lokalnym.