Info Ogólne

AKTYW BIBLIOTECZNY – „SÓWKI”

 

„Ten jest najszczęśliwszy z ludzi,

któremu nic zapału do książek nie ostudzi…”

 

   W pracach bibliotecznych nauczycielom pomaga aktyw biblioteczny, tzw. „Sówki”, w skład którego wchodzą uczniowie klas V – VI, odpowiednio przeszkoleni do obsługi czytelników.

   „Sówki” interesują się książkami, czytelnictwem, pracą biblioteki, wykazują chęć  dobrowolnego  uczestnictwa  w  jej  działalności. Chętnie uczestniczą w przygotowaniach konkursów, imprez
i uroczystości bibliotecznych. Praca  w  aktywie  wdraża  uczniów do  obowiązkowości, systematyczności  i  sumienności  poprzez  rozbudzanie  poczucia  współodpowiedzialności 
za  właściwe  funkcjonowanie  biblioteki  oraz  jej  promocję  w  środowisku  szkolnym.

   Zasady pracy oraz zachowania się aktywu bibliotecznego określa tzw. „Kodeks Sówek”
– regulamin aktywu bibliotecznego, opracowany w 2009 roku przez panią Patrycję Karykowską. Uczniowie zainteresowani wolontariatem w bibliotece, mogą zapoznać się z „Kodeksem Sówek”
w czasie szkolenia do aktywu, regulamin jest też udostępniony w wypożyczalni oraz na stronie internetowej biblioteki, a także ofiarowywany wszystkim „Sówkom” w czasie uroczystości oficjalnego przyjęcia uczniów do grona aktywu.

 

Kartki z „Sowiego Kalendarza”

 

Wrzesień i październik to czas szkolenia i czas próby…

 

   Przez kilka tygodni w wyznaczone dni trwają szkolenia dla uczniów chętnych do pomocy
w Bibliotece szkolnej „U Sowy Poczytajki”, którzy zgłosili się w czasie wrześniowego naboru
do aktywu bibliotecznego. Uczniowie pod kierunkiem pani Patrycji Karykowskiej i pani Elżbiety Jóźwiak poznają zasady pracy w ramach aktywu, regulamin – „Kodeks Sówki”, zwiedzają każdy zakamarek biblioteki. Dowiadują się podstawowych wiadomości o układzie księgozbioru,
co pomoże im w odnajdywaniu i odkładaniu książek na półki, zapoznają się z układem kart
w kartotece czytelników i kartotece kart książek.

   W czasie okresu próbnego (obejmującego co najmniej 10 dni systematycznej i efektywnej pomocy w bibliotece, skrupulatnie odnotowywanej przez nauczycieli – bibliotekarzy) „Sówki” starają się pokazać z jak najlepszej strony, systematycznie i rzetelnie pomagają w bibliotece w wyznaczone poszczególnym grupom dni tygodnia.

 

 

Listopad i grudzień

to moment oficjalnego przyjęcia do grona „Sówek” i czas integracji…

 

   Dopiero, gdy wszyscy uczniowie wypracują swoje okresy próbne, nauczyciele – bibliotekarze organizują dla „Sówek” uroczystość oficjalnego przyjęcia
do aktywu bibliotecznego, kiedy to uczniowie odbierają kodeksy, grafiki pracy oraz imienne identyfikatory. Plakietki te opracowała dla uczniów pani Patrycja – projekt identyfikatora zdobi logo Naszej Biblioteki oraz imię i nazwisko ucznia, wraz z informacją o tym, że dana osoba należy do „Sówek” – aktywu bibliotecznego i jest uprawniona do pomocy nauczycielowi w czasie wyznaczonych dni bibliotecznych dyżurów. Radość dzieci z identyfikatorów przekroczyła wyobrażenia pomysłodawców, gdyż nikt nie spodziewał się, że plakietki będą noszone z ‘taaaaaką’ dumą i odpowiedzialnością przez „młodych bibliotekarzy”, już nie wspominając o tym, że będą traktowane jak największy skarb…

   W ciągu kolejnych tygodni przychodzi czas na coroczne zajęcia integracyjne „Sówki to MY!”
oraz dalsze etapy szkolenia, dotyczące m. in. korzystania z katalogów bibliotecznych, konserwacji księgozbioru w ramach akcji „Woluminek”. Uczniowie działający w aktywie bibliotecznym mają także szansę na ukończenie e-learningowych kursów na temat bezpieczeństwa w Internecie. Szkolenia odbywają się pod okiem pani Patrycji Karykowskiej, która ukończyła kurs kwalifikacyjny dla profesjonalistów, uprawniający do szkolenia najmłodszych Internautów.  Dla „Sówek” udostępnione są na platformie Fundacji Dzieci Niczyje cztery kursy e-learningowe: „Bezpieczna przygoda w Internecie”, „3… 2… 1… Internet”, „Co się stało z Mimi? oraz „Lekcja bezpieczeństwa”.

 

 

Kwiecień to czas Urodzin Sowy Poczytajki…

 

   W drugiej połowie kwietnia „Sówki” wspólnie z nauczycielami – bibliotekarzami oraz gronem przyjaciół biblioteki wspólnie świętują urodziny Sowy Poczytajki. Urodzinowe święto jest organizowane co roku, na pamiątkę Uroczystości Nadania Bibliotece Imienia „U Sowy Poczytajki”, która odbyła się 20 kwietnia 2010 roku. Obchody mają bardzo zróżnicowany przebieg, najczęściej towarzyszy im urodzinowe spotkanie aktywu, ekspozycja kolejnych tomów „Kroniki Biblioteki Szkolnej”, wystawa fotograficzna „Codziennik biblioteczny”, kolportaż jubileuszowych zakładek
do książek, stali bywalcy i goście mają możliwość wpisania życzeń dla Jubilatki w specjalnej księdze, itp.

 

 

Czerwiec to moment podsumowania całorocznej pracy

i chwila pożegnania z najstarszymi „Sówkami”…

 

   Tydzień przez zakończeniem roku szkolnego przychodzi chwila bardzo miła i smutna zarazem. Nauczyciele – bibliotekarze zapraszają aktyw na uroczystość podsumowania pracy w danym roku szkolnym. Jest bardzo miło i serdecznie, bo fajnie jest móc pochwalić tak dużą grupę uczniów
za całoroczną pomoc biblioteczną, a smutno, bo nadchodzi chwila pożegnania z szóstoklasistami, którzy wyruszają w szeroki świat...

   W czasie uroczystości„Sówki” otrzymują piękne dyplomy, pakiety zakładek oraz specjalne albumy fotograficzne ze zdjęciami pełnej grupy aktywu z miejscem na pamiątkowe wpisy.

   Szczególnie zaangażowani nastoletni „aktywiści”, otrzymują również honorowe tytuły: „Super Sówki” (uczniowie szczególnie zaangażowani w pracę biblioteki, bardzo sumienni, wybitnie odpowiedzialni i systematycznie wypełniający swoje obowiązki), „Sówki Kulturki” (uczniowie wykazujący się wysoką kulturą osobistą, miłym, empatycznym i kulturalnym podejściem
do czytelników, pozostałych członków aktywu bibliotecznego oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły), „Sówki Absolwentki” (uczniowie klas VI, którzy kończą już przygodę z naszą szkołą i aktywem, ruszają w świat, zdobywać kolejne progi wiedzy).

 

 

„Sówki” o swojej działalności w aktywie…

 

„W aktywie jestem już drugi rok i jak na razie jest bardzo fajnie. Pomoc w bibliotece to bardzo przyjemny sposób spędzania wolnego czasu, ale też odpowiedzialna praca” – mówi „Sówka” z klasy VI.

 

„Zarówno mianowanie na „Sówki”, zajęcia integracyjne, jak i codzienna pomoc w pracy biblioteki, jest dla Nas bardzo ważna, ponieważ mamy szansę się zaprzyjaźnić i uczymy się razem współpracować”
– twierdzą „Sówki”.

 

   Powyższe wypowiedzi świadczą, że aktyw biblioteczny jest bardzo popularny w naszej szkole. Wszyscy uczniowie chętni do otrzymania miana „Sówki” w przyszłym roku szkolnym, mogą zapisywać się do aktywu od 1 września. Zapraszamy!