Kodeks Sówki

„KODEKS SÓWKI” - REGULAMIN AKTYWU BIBLIOTECZNEGO

 1. Aktyw biblioteczny  pracuje  pod  kierunkiem  nauczycieli – bibliotekarzy szkolnych.
 2. Członkami  aktywu zostają  chętni  uczniowie z klas V i VI, którzy świadomie 
  i  odpowiedzialnie  pragną uczestniczyć  w  pracy  na  rzecz  biblioteki  szkolnej.
 3. Warunkiem  przyjęcia  do  aktywu jest  dobrowolne  zgłoszenie  się  i  zobowiązanie się
  do  systematycznej  współpracy. 
 4. Przeszkolenie w wymiarze 1 h pod kierunkiem bibliotekarza oraz pełna zaangażowania współpraca w wymiarze co najmniej 10 dni wyznaczonych w grafiku (okres próbny), upoważnia ucznia do otrzymania miana „Sówki” oraz identyfikatora aktywu bibliotecznego.
 5. Zadania  powierzone  członkom  aktywu  powinny  być  realizowane  w  wyznaczonym  terminie.
 6. Uczniowie pracujący w aktywie bibliotecznym dbają o kulturę osobistą, z szacunkiem odnoszą się do bibliotekarzy, czytelników i użytkowników biblioteki oraz do siebie nawzajem.
 7. Członkowie  aktywu  mogą  korzystać  z  przywileju  wypożyczania  książek  w  zwiększonej   ilości  na  okres  uzgodniony  z  bibliotekarzem.
 8. Wyróżniający  się  członkowie  aktywu będą  nagradzani na zakończenie roku szkolnego.
 9. Członkowie  aktywu  nie  wypełniający  swoich  obowiązków  będą  skreślani  z  listy  aktywu  bibliotecznego.  

 

Do zadań aktywu należy: 

 • Rozwijanie własnych zainteresowań, poprzez pogłębianie swej wiedzy na dany temat.
 • Rozwijanie umiejętności poszukiwania wiadomości w różnych źródłach informacji.
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z katalogów i kartotek bibliotecznych.
 • Pomoc nauczycielom – bibliotekarzom w trakcie procesu wypożyczania książek, m.in. wyszukiwanie kart czytelników.
 • Wykonywanie prac biblioteczno-technicznych m.in.: segregowanie i układanie czasopism
  w czytelni.
 • Porządkowanie książek na regałach, okładanie książek.
 • Pomoc kolegom w doborze książek.
 • Aktywny udział w organizowanych imprezach bibliotecznych promujących czytelnictwo
  i bibliotekę szkolną.
 • Pomoc w wykonywaniu  gazetek i wystawek okolicznościowych.
 • Promowanie czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej.