Warsztaty Dziennikarskie Kota Szpalty

 

Plan pracy
WARSZTATÓW DZIENNIKARSKICH KOTA SZPALTY dla klas V i VI
na rok szkolny 2014/2015


Cele zajęć:

 • stworzenie możliwości do samorealizacji,
 • wspieranie wszechstronnego rozwoju zainteresowań i wyobraźni uczniów,
 • wskazanie dzieciom twórczych sposobów wykorzystania wolnego czasu,
 • poruszanie tematyki związanej z szeroko rozumianymi środkami masowego przekazu i mediów,
 • wzbogacanie oraz rozszerzanie wiedzy i słownictwa z zakresu edukacji dziennikarskiej,
 • zaznajomienie z warsztatem pracy dziennikarza prasowego i radiowego,
 • poznawanie gatunków dziennikarskich, kształcenie umiejętności pisania różnych form prasowych,
 • doskonalenie umiejętności pracy z komputerem,
 • próby własnej twórczości dziennikarskiej,
 • wdrażanie do odpowiedzialności, systematyczności,
 • nabywanie zdolności formułowania konstruktywnej krytyki oraz obiektywnej samooceny,
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie w ramach realizacji zadań zespołowych,
 • rozbudzanie zainteresowania życiem społeczności lokalnej.


Tematyka zajęć:

 • Spotkanie organizacyjne. Czas realizacji: 1 godz.

 • Zajęcia zapoznawczo – integracyjne „Daj się poznać”. Czas realizacji: 1 godz.

 • Sposoby komunikowania się oraz rola mediów w życiu człowieka. Czas realizacji: 1 godz.

 • Historia dziennikarstwa i mediów tradycyjnych: prasy, radia, telewizji, z uwzględnieniem nowoczesnego dziennikarstwa internetowego (wirtualnego). Czas realizacji: 2 godz.

 • Plusy i minusy zawodu dziennikarza. Czas realizacji: 1 godz.

 • Kodeksy etyki dziennikarskiej – zasady pracy dziennikarza. Czas realizacji: 1 godz.

 • Budowa formalna gazety, artykułu prasowego. Czas realizacji: 1godz.

 • Słownik początkującego dziennikarza. Czas realizacji: 1 godz.

 • Przygotowanie projektu autorskiego czasopisma. Czas realizacji: 5 godz.

 • Dziennikarskie formy wypowiedzi, m. in. informacja, news, notatka prasowa, komentarz, list otwarty, publicystyka, reportaż, recenzja, rozprawka, sonda, sprawozdanie, esej, felieton, sylwetka, wywiad: zajęcia teoretyczne i praktyczne. Czas realizacji: 16 godz.

 • Zasady skutecznego promowania i reklamowania tytułu prasowego. Czas realizacji: 1 godz.

 • Organizacja pracy redakcji:
  - wycieczka do redakcji wybranej gazety lokalnej, czas realizacji: 2 godz.,
  - spotkanie z dziennikarzem prasowym, czas realizacji: 1 godz.,
  - wycieczka do wybranej rozgłośni radiowej, czas realizacji: 2 godz.,
  - spotkanie z dziennikarzem zatrudnionym w radiu, czas realizacji: 1 godz.
 • Podsumowanie warsztatów dziennikarskich – przyznanie certyfikatów dziennikarzy młodzieżowych oraz pamiątkowych albumów zdjęciowych. Czas realizacji: 1 godz.


Przewidywane efekty:

 • wyższy poziom i swoboda wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów,
 • rozwój talentu literacko – dziennikarskiego,
 • umiejętna i zgodna praca w grupie i zespole,
 • znaczna poprawa kompetencji w zakresie czytania ze zrozumieniem i interpretacji tekstów,
 • zwiększenie umiejętności w zakresie krytycznego odbioru tekstów medialnych i literackich,
 • wzrost poziomu wiedzy na temat mediów oraz zasad tworzenia tekstów dziennikarskich,
 • publikacja tekstów w gazetce szkolnej „Ka’Baczek” i gazetce warsztatów dziennikarskich „Szpaltoteka”,
 • wzrost zaangażowania uczniów w życie społeczności szkolnej i lokalnej,
 • większa otwartość na nowe sytuacje i osoby,
 • wzrost ambicji i motywacji do działania.

 

Specyfika zajęć warsztatów dziennikarskich pozwala na wykorzystanie różnych metod aktywizujących ucznia poprzez zastosowanie:

 • burzy mózgów,
 • dyskusji,
 • debaty „za i przeciw”,
 • metody ćwiczeniowej (zajęć praktycznych, podczas których uczniowie samodzielnie piszą i redagują teksty),
 • pracy z tekstem,
 • analizy tekstu – wzoru.

 
Formy pracy:

 • indywidualna, podczas samodzielnego zbierania materiałów i przygotowywania artykułów, np. w domu,
 • praca w małych grupach zadaniowych podczas zajęć w szkole,
 • praca zbiorowa podczas zajęć w szkole,
 • warsztaty i konsultacje,
 • praca przy komputerze.


Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas V – VI szkoły podstawowej.

Warsztaty odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny dydaktycznej.

Zajęcia odbywają się w ramach art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Patrycja Karykowska (nauczyciel - bibliotekarz)

 

 

Ku rozrywce i zabawie, ale i kształceniu dziennikarskiej poprawności językowej…

 

SKRĘTACZE JĘZYKA

 

1. To cóż, że ze Szwecji, to nic, że ze Szwecji.

2. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.

3. Pchła pchłę pchała, pchła płakała.

4. Szaławiła grał na bałałajce, połykając ser półtłusty.

5. Przeleciały trzy pstre przepiórzyce przez trzy pstre kamienice.

6. Siedziała małpa na płocie i jadła słodkie łakocie.

7. Podczas dżdżu nie zmiażdż dżdżownicy.

8. Dać ci pić czy pić ci dać?

9. Z czeskich strzech szło Czechów trzech.

10. Opowiadanko nieduże o kozusze kłamczusze.

11. Czy tata czyta cytaty Tacyta?

12. Kolorowy koralik.

13. Sasanka wyrasta na wiosnę pod sosną.

14. Mistrz z Pyzdr w pstrej koszuli czule tuli się do Uli.

15. Żebrak żebrząc żre zżuty strzęp żeńszenia.

16. Przeszedł przez bez przerwy przepływający przed nim strumień.

17. Trzy cytrzystki częstowały Cyryla cyklicznie.

18. Wówczas cały czas czarnowłosy cesarz czesał cesarzową.

19. Mała buła była dla muła.

20. Sama ma mama ma banana.

21. Sucha mucha szuka zucha żuka.

22. Gdy czuła miła Mila myła muła, to czuła miła Mila biła muła.

23. Czym trzyma strzyżyk strzęp szczypiorku?

24. Odindywidualizowany język wyidealizowanej emancypantki.

25. Na oleju lojalna Jola usmażyła schab dla Karola.

26. Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu.

27. Czy rak trzyma szczypcami strzęp szczawiu czy trzy części trzciny?

28. Gęsiego gąsięta za gąską podreptały dróżką tą grząską.

29. Lojalna Jola lula rogatego Jula.

30. Szczoteczka szczoteczce szczebioce coś w teczce.

31. Przyszedł Herbst z pstrągami i słuchał oszczerstw z wstrętem.

32. Czy trzy cytrzystki grają na cytrze, czy jedna płacze, a druga łzy trze?

33. Częstsi uczestnicy uczt często czują czczycę.

34. Wyalienowany neandertalczyk usatysfakcjonował
rozentuzjazmowanego paleoantropologa.

35. Czemuż ten cesarz Czech ma taką czczą cechę,
że cały czas ku czczej uciesze cesarzową, Czeszkę cudną, czesze.

36. Sara się para z parasolem.

37. Mrok rozszerzył się w śróddrzewnej przestrzeni.

38. W wysuszonych sczerniałych trzcinowych szuwarach...

39. Sześcionogi szczwany trzmiel bezczelnie szeleścił w szczawiu
trzymając w szczękach strzęp szczypiorku i często trzepocząc skrzydłami.

40. Trzej przemądrzali czescy strzelcy drzemali w dżungli
pod strzelistym drzewem i odżywiali się dżemem.

41. Praskie praczki, straszne płaczki, chciały upiec płaskie placki.

42. Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie,
że przepiórki pstre trzy podpatrzyły, jak raz w Pszczynie cietrzew wieprze wietrzył.

43. Wietrzył cietrzew wieprzy szereg oraz otomanę,

która miała trzy z nóg czterech powyłamywane.

44. Szedł chłop kole kop w kołpakowej czapce.

45. W szale skrzypki trzy strzaskał mistrz.

46. Dwoje wstało, wypiło kakao, karty rozdało i zagrało w makao.

47. Wciąż ta sama samba przy szambie.

48. Siedziała na ławce, bułkę z masłem jadła i płakała.

49. W czasie suszy szosa sucha, a po szosie szedł Sasza.

50. Lojalna Jola usmażyła schab dla Karola.

51. Koszt trzech spośród czterech poczt w Tczewie.

52. Pulchna, durna, potulna i kulawa kura w kolorowych okularach.

53. Strzelista strzyga strzygła skrzydło szczygła.

54. Ścinacz trzymając szczypcami trzcinę skrzętnie ścinał.