Nauczyciele bibliotekarze

NAUCZYCIELE – BIBLIOTEKARZE

 

 

 

 

Obecnie w Bibliotece Szkolnej pracują:

 

mgr Elżbieta Jóźwiak

mgr Patrycja Karykowska

 

 

 

Dawni nauczyciele – bibliotekarze:

 

pani Wiesława Białek

pani Iwona Brykała

pani Jadwiga Kędzierska

pani Helena Markiewicz

pani Alicja Szpak

pani Barbara Żmuda