złote myśli

Wszystkim Miłośnikom książek i bibliotek Sowa Poczytajka poleca zestaw „Złotych Myśli” i cytatów, które padły z ust mniej lub bardziej znanych bibliofilów…

 

 

„Najmniejsza książeczka nasuwająca piękne myśli i szlachetne uczucia,

 więcej jest warta od wszystkich zakurzonych ksiąg mądrości i traktatów naukowych”.

France Anatol

 

„Pisarz stwarza wizję życia. Czytelnik może ją przyjąć lub odrzucić,

pokochać lub znienawidzieć. Jedna obojętność niesie książce śmierć”.

Jerzy Andrzejewski

 

„Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi”.

Jacques Vallee des Barreaux

 

„Książka jest przyjacielem, który nigdy nie oszukuje”.

Tristan Bernard

 

,,Książka – to życie naszego czasu. Największym skarbem jest dobra biblioteka”.

Wissarion Bieliński

 

„A kto się kocha w czytaniu,

bywa z Duchem w rozmawianiu”.

Marcin Bielski

 

„Dzieci, które czytają (nawet komiksy!), lepiej się uczą, myślą pozytywnie,

a ponieważ poziom wykształcenia wiąże się z sukcesem i zadowoleniem z życia,

można przypuszczać, że są szczęśliwsze”.

Mirosława Bogacz

 

,,Książkę tak prędko można napisać, tak tanio kupić,

a tak wiele dobrego lub złego potrafi zrobić”

Napoleon Bonaparte

 

„Stworzyć księgozbiór to uprawiać w cichy i skromny sposób sztukę krytyki”.

Jorge Luis Borges

 

„Zawsze wyobrażałem sobie Raj jako bibliotekę; nigdy jako ogród”.

Jorge Luis Borges

 

„Kto czyta – nie pyta”.

Jerzy Bralczyk

 

„Nic nie może zastąpić lektury. Tekst czytany wzbudza inne obrazy u każdego czytelnika. Lektura pozwala człowiekowi kreować swój wewnętrzny świat

i zbudować niepowtarzalną tożsamość”.

Florence Briere-Loth

 

"Chwałą jednych jest, że piszą dobrze, a innych, że się do tego nie zabierają".

Jean de La Bruyere

 

„Historia dowodzi, że im mniej się czyta, tym więcej kupuje się książek”.

Albert Camus

 

„Książka – najczystsza istota ludzkiego ducha”.

Thomas Carlyle

 

„Najlepszym uniwersytetem w dzisiejszych czasach jest księgozbiór”.

Thomas Carlye

 

„Książki współczesne przeważnie wyglądają tak, jakby napisano je

w ciągu jednego dnia przy pomocy książek przeczytanych dnia poprzedniego”.

Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort

 

,,Poeta – ktoś, kto pragnie w jasny dzień pokazać światło księżyca”.

Jean Cocteau

 

„Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca,

uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach”.

Marcus Tullius Cicero

 

,,Do szczęścia człowiekowi potrzeba ogrodu i biblioteki”.

Marcus Tullius Cicero

 

„Dom bez książek jest jak ciało bez ducha”.

Marcus Tullius Cicero

 

"Ludzie mówią, że życie to jest to, ale ja wolę sobie poczytać".

Marcus Tullius Cicero

 

"Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać."

Marcus Tullius Cicero

 

„Kto czyta, żyje wielokrotnie.

Kto zaś z książkami obcować nie chce; na jeden żywot jest skazany”.

Józef Czechowicz

 

„Polak, który czyta, jest niezniszczalny. Mogą mu potłuc okulary, ale nadal trzyma

w ręku swoją lekturę. Mogą mu ją nawet spalić, a on będzie nadal śledził jej tekst”.

Bora Ćosić w: "Tygodnik Powszechny" z 3-4 czerwca 2006

 

„Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji”.

Maria Dąbrowska

 

„Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać”.

Denis Diderot

 

„Pełny sens pewnych książek może się nam odsłonić

dopiero znacznie później, po śmierci ich autorów”.

Georges Duhamel

 

„Po przeczytaniu książki zaczynamy inaczej kochać, inaczej myśleć”.

Adolf Dygasiński

 

„Książka – to dla wielu milionów czytelników dowiedzenie się prawdy o sobie,

znalezienie wyrazu dla własnych tęsknot, pragnień, ideałów”.

Antonina Dzikowska

 

"Kto czyta książki, żyje podwójnie".

Umberto Eco

 

„Im bardziej spoufalamy się z dobrymi książkami,

tym mniejszy staje się krąg ludzi, których towarzystwo nas satysfakcjonuje”.

Ludwig Andreas Feuerbach

 

„Książka pełna wiedzy jest mniej warta, niż jedno słowo, które potrafi rozweselić”.

Jung Gerhard

 

„Nieudana książka to taka, która pozostawia czytelnika

niczym nietkniętym, w niczym nie zadraśniętym”.

André Gide

 

"Ten, kto nie spodziewa się mieć miliona czytelników, nie powinien zabierać się do pisania"

Johan W. Goethe

 

„Bardzo wiele książek należy przeczytać po to,  aby sobie uświadomić, jak mało się wie”.

Mikołaj Gogol

 

„Prawie każda książka otwiera przede mną okno na nowy, nieznany świat”.

Maksym Gorki

 

„Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość”.

M.Gorman

 

„Czytaj książki – będziesz wielki!”

"Gość Niedzielny" 2006 nr 43

 

„Z książek wyrzuconych na wysypiska las nie wyrośnie”.

Elżbieta Grabosz

 

,,Książka to mistrz, co darmo nauki udziela,

Kto ją lubi – doradcę ma i przyjaciela.

Który z nim smutki dzieli, pomaga radości,

Chwilę nudów odpędza, osładza cierpkości”

Ambroży Grabowski

 

"Pytać pisarza, co sądzi o krytykach, to jak pytać latarnię uliczną, co sądzi o pieskach".

Christoper Hampton

 

„Popatrzcie na swoją bibliotekę szkolną nie przez pryzmat wydatków, ale jak na inwestycję. Jej koszty są duże: książki, technologie, zatrudnienie fachowej kadry sporo kosztują,

ale te pieniądze wrócą do waszych uczniów”.

Gary Hartzell

 

"Dla wydawców żaden autor nie jest geniuszem".

Heinrich Heine

 

„Tam, gdzie książki palą, niebawem także ludzi palić będą”.

Henrich Heine

 

„Książka, to duchowy testament, jaki przekazuje jedno pokolenie drugiemu...”

Aleksander Hercen

 

,,Są książki – na podobieństwo okien

otwierających się z ciemności na jasny świat.

Książki takie dają oddech płucom, światło oczom, siłę sercom i dłoniom”

Paweł Hertz

 

"Literatura rozwija się najlepiej wówczas,

gdy jest w połowie rzemiosłem, a w połowie sztuką"

William R. Inge

 

„Skracać książki to przedłużać czytelnikom życie”.

Janina Ipohorska

 

"Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw

i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów".

Jarosław Iwaszkiewicz

 

„Książko, najwierniejszy towarzyszu w podróży życia, milczący w nieszczęściu,

gadatliwy w radości,- mówiący tylko wtedy, gdy się słuchać pragnie

– jesteś jednym z najcenniejszych darów, jakie nam zesłali bogowie na nasz padół!”

Jarosław Iwaszkiewicz

 

„Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci kim jesteś”.

Jarosław Iwaszkiewicz

 

„Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.

Jest wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń, które z różnorodności czasów

i kwestii tworzą wspólne patrynomium kultury i nauki. Biblioteka jest więc szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla owo Boże natchnienie,

które towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka”.

Jan Paweł II

 

„Książka jest utrwaleniem i umiejscowieniem w czasie płynnej treści przeżyć, czytanie to czynność odwrotna, powrót do gorącego wnętrza poprzez powierzchnię znaczeń i obrazów”.

Mieczysław Jastrun

 

„Są książki, które wzruszają i są książki, które wstrząsnęły światem, te największe”.

Mieczysław Jasturn

 

„Są książki piękne, jak kwiaty i są książki pełne dojrzałości, jak owoce”.

Mieczysław Jastrun

 

"Telewizja to tylko zastępcza rozrywka dla mózgu, kto nie czyta,

ten właściwie nie potrzebuje już głowy, nie mówiąc oczywiście o wyobraźni i fantazji".

Billie Joe

 

"Kochajmy książki, które są duszą szkół.

Martwe są bowiem szkoły, których nie ożywiają książki."

J.A Kamieński

 

"Kto ksiąg nie miłuje, ten nie miłuje mądrości,

a kto nie miłuje mądrości tępieje."

J.A. Kamieński

 

„Z każdym kolejnym tytułem odbywałem jak gdyby nową podróż do Indii, przypominając sobie miejsca, w których byłem i odkrywając coraz to nowe głębie i strony, w których byłem,

i odkrywając coraz to nowe głębie i strony, coraz to inny sens rzeczy, które zdawało mi się wcześniej, że już znam. Tym razem były to podróże znacznie bardziej wielowymiarowe niż ta pierwotnie odbyta. A jednocześnie odkryłem, że wyprawy takie można przedłużać, powtarzać, zwielokrotniać przez lektury książek, studiowanie map, oglądanie obrazów i fotografii.

Co więcej - mają one pewną przewagę nad tą w rzeczywistości i realnie odbywaną,

a mianowicie - w takiej podróży ikonograficznej można się w jakimś punkcie zatrzymać, spokojnie popatrzeć, cofnąć do obrazu poprzedniego itd.,

na co często w podróży prawdziwej nie ma czasu ani możliwości”.

Ryszard Kapuściński

 

"Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa

z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów"

Kartezjusz

 

„Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, któremu nikt zapału do książek nie ostudzi”.

Jan Kasprowicz

 

„Jakie książki czytać?... Każdy inne, każdy takie,

jakie odpowiadają jego temperamentowi, jakie go mobilizują”.

Stefan Kisielewski

 

"Im więcej się czyta, im lepsze książki, tym bardzie kształcą one swoich czytelników"

Stanisław Konarski

 

,,W książkach zbieramy tylko rozkwitłe kwiaty ziaren kiełkujących w nas samych”

Maria Konopnicka

 

„Bez czytania każdy staje się krótkowidzem”.

Hanna Krall

 

„Książka to nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzenia”.

Ignacy Krasicki

 

„Czytajmy, bo czytanie jest życiem drugim”.

Józef Ignacy Kraszewski

 

„W książce to tylko znaleźć może człowiek, co ma w sobie”.

Józef Ignacy Kraszewski

 

"Literaturze nie są potrzebni wielcy pisarze, ale wielkie dzieła".

Aleksander Kumor

 

"Pegaz nie powinien być kuty na wszystkie cztery nogi".

Stanisław Jerzy Lec

 

"Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana,

albo do ozdoby służąca, jest po to, by była powszechnie użytkowana."

Joachim Lelewel

 

„Książka jest lustrem; gdy zajrzy do niej małpa, nie odzwierciedla ona apostoła”.

Georg Christoph Lichtenberg

 

„Nie trzeba wielkich mieć bibliotek, by przyjacielem książki zostać”.

Hanna Łochocka

 

„Dom, w którym jest książka, jest przybytkiem słońca,

a dom, w którym jej nie ma – to czarny kryminał”.

Kornel Makuszyński

 

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,

który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem”.

Kornel Makuszyński

 

„Prawdziwi miłośnicy książek czytają je przez całe życie, ale czytają coraz inaczej”.

Leon Marszałek

 

„Dom bez książek, jest jak plaża bez słońca”.

José Marti

 

„Przyzwyczaić się do czytania książek, to zbudować sobie schron

przed większością przykrości życia codziennego”.

William Somerset Maugham

 

"Z gustami literackimi jest po trosze jak z miłością: zdumiewa nas, co też to inni wybierają".

Andre Maurois

 

,,Nie masz bodaj drogi, na której łatwiej dojść do mądrości,

 jak przez najusilniejsze czytanie…”

Andrzej Frycz Modrzewski

 

„Sitem czerpie wodę, kto chce uczyć się bez książek”.

Andrzej Frycz Modrzewski

 

,,Książki to najlepsza żywność, jaką znalazłem w ludzkiej podróży”.

Michale de Montaigne

 

„Jeśli reguł moralności nie nosisz w sercu, nie znajdziesz ich w książkach”.

Monteskiusz (Charles Louis de Secondat de Montesquieu)

 

"Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera".

Monteskiusz (Charles Louis de Secondat de Montesquieu)

 

 

„Pisarz nigdy nie powinien tak wyczerpać przedmiotu,

aby czytelnikowi nie pozostało nic do myślenia”.

Monteskiusz (Charles Louis de Secondat de Montesquieu)

 

"Pisząc nie trzeba tak wyczerpywać przedmiotu, aby nic nie pozostało dla czytelnika.

Nie chodzi wszelako o to, aby ludzie czytali, ale aby myśleli."

Monteskiusz (Charles Louis de Secondat de Montesquieu)

 

,,,,,cóż za rzecz przedziwna

Czytanie! –jako gałąź oliwna

Lub migdałowy kwiat”

Cyprian Kamil Norwid

 

"Ktoś powie, że czytać każdy umie; zaprawdę, mało kto czytać potrafi."

Cyprian Kamil Norwid

 

„Nie zawsze jest winą książki, że uderzywszy się nią w głowę

usłyszysz czytelniku, dźwięk pusty”.

Adolf Nowaczyński

 

„Wielu prawdziwym książkom powodzi się jak złotym kulom w Irlandii

– służą długie lata za odważniki”.

Novalis

 

„Czytałam i coraz jaśniejszym stawał mi się świat i jego dzieje”.

Eliza Orzeszkowa

 

„Każdy z nas zna książkę jako pocieszycielkę w smutku,

towarzyszkę w samotności, lekarkę w chorobie – to  jej triumf”.

Eliza Orzeszkowa

 

,,Biblioteka to skarbnica lekarstw duszy”.

Ozymandias (napis na bibliotece bibliotece Tebach)

 

„Każda książka, jak głos podany przez radio,

dociera tylko do tych, którzy mają tę samą długość fali”.

Jan Parandowski

 

„Książka jest prawdziwym symbolem pokoju, bardziej niż jakikolwiek z tych,

który upragnionemu ideałowi towarzyszy w wyobraźni ludzkiej”.

Jan Parandowski

 

"Książki są jak ludzie, których wartość niepodobna rozeznać po stroju".

Jan Parandowski

 

„Sercem domu jest biblioteka” / „Sercem Szkoły jest Biblioteka”

Jan Parandowski

 

„Wszystkie książki mówią”.

Jan Parandowski

 

"Wiedzieć chcą wszyscy – przykładać się do nauki i czytania tylko nieliczni".

Pascal

 

„Książka i wino

Czyż może się Turkowi wino wydać smaczne

Który przez uprzedzenie śmieszne i dziwaczne

Nigdy go nie kosztował?

- więc rzecz oczywista

Że kto książek nie czyta,

Nic z nich nie korzysta”.

Kalixt Pawłowski

 

„Nic tak nie zabija czasu, jak książka”.

Cesare Pavese

 

„Książki nigdy nie bywają w złym humorze, odpowiadają natychmiast na każde pytanie”.

Francesco Petrarka

 

„Czytanie jest jak dotąd, najpotężniejszym mechanizmem

rozwoju człowieka i jego cywilizacji, nauki i kultury”.

Józef Pielachowski

 

„Czytanie jest źródłem bogactwa”.

Jerzy Pilch

 

„Nie ma tak złej książki, żeby w jakimś stopniu nie przyniosła korzyści”.

Pliniusz Młodszy

 

„Próżna ufność w marmurze,

próżna i w żelezie,

to trwa do skonu świata,

co na papier wlezie”.

Wacław Potocki

 

„Biblioteka to nie tylko zbiór książek, to także centrum życia,

podstawowe ogniwo społeczeństwa. Biblioteka zawsze stanowiła jądro cywilizacji.

To była przestrzeń, która formowała całą resztę- tradycję i pamięć, rozum i postęp”.

Pracownicy Biblioteki Raczyńskich i członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

 

„Sztuka czytania jest niby nowym zmysłem,

nieskończenie głębszym i rozleglejszym od wzroku”.

Bolesław Prus

 

„Są książki, które się czyta. Są książki, które się pochłania.

Są książki, które pochłaniają czytającego”.

Maria Pruszkowska

 

„Czytanie – oto najlepszy sposób uczenia się”.

Aleksander Puszkin

 

“Don`t judge the book by it`s cover”.

“Nie oceniaj książki po okładce”.

przysłowie angielskie

 

"Książka jest grobem dla tajemnic,

świątynią dla skarbów, źródłem mądrości,

skarbnicą nauk, przyczyną szlachetności".

przysłowie arabskie

 

"Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem – to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem."

przysłowie chińskie

 

"Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni".

przysłowie chińskie

 

„Nieprawdziwa jest teza, że komputery i Internet zastępują książki i gazety.

Internauci i użytkownicy komputerów są bowiem najaktywniejszymi czytelnikami

na rynku książek i gazet. Nie czytamy głównie z lenistwa i braku takich nawyków.

Na świecie nie ma mowy o końcu ery Gutenberga: sprzedaje się obecnie dwa razy więcej słowa drukowanego niż dwadzieścia lat temu, gdy komputery podbijały świat”.

Łukasz Radwan, Wiesław Chełminiak: „Wprost” z dnia 20 kwietnia 2003 nr 16

 

„Mitem jest przekonanie, że społeczeństwo nie czyta, bo biednieje.

Jest odwrotnie: biednieje, bo nie czyta”.

Łukasz Radwan, Wiesław Chełminiak: „Wprost” z dnia 20 kwietnia 2003 nr 16

 

„Według brytyjskich danych, intelektualny i emocjonalny rozwój dzieci, którym się czyta od najmłodszych lat, jest o 30 proc. szybszy od tego wśród ich nie czytających rówieśników.

– Jeśli ktoś do 15. roku życia nie nabierze nawyku czytania, później ma problemy nawet ze zrozumieniem instrukcji obsługi odkurzacza. Człowiek nieczytający to przeważnie osoba aspołeczna. Nie ma demokracji tam, gdzie panuje analfabetyzm – podkreśla Andrzej Nowakowski. W krajach Unii Europejskiej czytelnictwo jest także uważane za niezbędny warunek rozwoju gospodarczego”.

Łukasz Radwan, Wiesław Chełminiak: „Wprost” z dnia 20 kwietnia 2003 nr 16

 

„Złośliwi twierdzą, że niski poziom czytelnictwa, szczególnie polskiej literatury współczesnej, to wina części krytyków. Kreują oni na zjawiska literackie

dzieła skończonych grafomanów, co tylko zraża oszukanych czytelników”.

Łukasz Radwan, Wiesław Chełminiak: „Wprost” z dnia 20 kwietnia 2003 nr 16

 

„Książki, to są najlepsi Twoi przyjaciele. Nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele”.

Jan Rak

 

„Życie jest czytaniem. Przez wiele lat przeczuwałem,

że czytając książki dociekam tajemnicy ludzkiej egzystencji...”

Andrzej Rostocki

 

„Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki”.

Joanne K. Rowling

 

„Czytam i zasypiam”.

Eustachy Rylski

 

„Książki oddane na makulaturę dowodzą, że cierpliwość papieru ma swoje granice”.

Horacy Safrin

 

"Dobra książka to rodzaj trunku – też idzie do głowy".

Magdalena Samozwaniec

 

"Księgi to najlepsi przyjaciele, to znakomici przewodnicy

 - niby gwiazda polarna, to doradcy, to najmilsi towarzysze:

cóż za przedziwny użytek i korzyść z książek".

Ulryk Schober

 

„Nie ma książki tak złej – rzekł bakałarz – która by nie zawierała czegoś dobrego”.

Miguel de Servantes Saavedra

 

„Gdy ktoś czyta, zawsze albo się czegoś nauczy,

albo zapomni o tym co mu dolega, albo zaśnie – w każdym razie – wygra”.

Henryk Sienkiewicz

 

„Mieszkanie bez książki ciemniejsze jest niż bez lampy”.

Henryk Sienkiewicz

 

„Z książkami jest jak z kobietami: nadmierny szacunek im szkodzi,

muszą być używane, dotykane, rozcinane”.

Jan Zbigniew Słojewski

 

"Twoja książka jest dobra i oryginalna z tym, że te części,

które są dobre, nie są oryginalne, a te, które są oryginalne, nie są dobre".

Samuel Solomon

 

„Czytanie wzbogaca psychikę człowieka, bo sprzyja rozwojowi uczuć i empatii oraz kształtuje wrażliwość. Wpływa pozytywnie na kompetencje językowe, bo wzbogaca słownictwo. Pomaga oswoić się z językiem ojczystym, kulturą narodową,

poszerza horyzonty, zachęca do refleksji i kreatywności.

Czytanie jest swoistym kluczem do wiedzy, który zapewnia człowiekowi sukces. (...)”

Monika Stachowiak, Ewelina Telicka:

Czytelnik – wymierający gatunek? "Polonistyka" 2009 nr 10

 

„Czytanie zaspokaja potrzeby estetyczne, wzorów zachowań, utożsamiania się z bohaterem, kompensacji, rozrywki, akceptacji społecznej. Czytamy po to, by poprzez pryzmat cudzego doświadczenia lepiej rozumieć siebie i lepiej rozumieć świat. (...)”

Monika Stachowiak, Ewelina Telicka:

Czytelnik – wymierający gatunek? "Polonistyka" 2009 nr 10

 

„Książki bez wątpienia posiadają wielką siłę.

Wpływają na myślenie, wyobraźnię i przeżycia estetyczne”.

Monika Stachowiak, Ewelina Telicka:

Czytelnik – wymierający gatunek? "Polonistyka" 2009 nr 10

 

„Nic tak nie zabija czasu jak książka”.

Mieczysław M. Szargan

 

"Mądrość i zacność jest w takim kraju,

gdzie księgi piszą, gdzie je czytają.

Bo dziwną siłę ma w sobie księga,

naucza ludzi, do serc im sięga.

Tych, co są jednej mowy – jednoczy,

raduje dusze i cieszy oczy".

Anna Świrszczyńska

 

„Literatura nie przegra walki z multimediami, bo pomaga uruchomić wyobraźnię,

którą jesteśmy w stanie częściowo leczyć własne bóle – także,

a nawet zwłaszcza, na poziomie czytelniczym”.

Dorota Terakowska

 

„I książki mają swoje losy”.

Terencjusz

 

„Jeśli sądzisz, że w dobie komputerów sztuka czytania zanikła (...),

to niezawodny znak, że jesteś Mugolem!”

„Time” z dnia 4 października 1999 roku

 

„Cóż może być bardziej cennego

od codziennych spotkań z mądrymi książkami”.

Lew Tołstoj

 

"Wystrzegaj się ludzi jednej książki".

Św. Tomasz

 

"Wykształcenie dało ludziom umiejętność czytania, ale nie nauczyło ich

umiejętności wyboru lektury. To właśnie jest źródłem sukcesu brukowej literatury".

G.M. Travelyan

 

„Bez względu na to ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić

dla przyszłości swego dziecka, oprócz okazywania mu miłości przez przytulanie,

jest codzienne głośne czytanie”.

Jim Trelease

 

„Naród, który mało czyta, mało wie. Naród, który mało wie,

podejmuje złe decyzje – w domu, na rynku, w sądzie, przy urnach wyborczych”.

Jim Trelease

 

,,Człowiek, który nie czyta dobrych książek,

w niczym nie jest lepszy od tego, który w ogóle nie umie czytać”.

Mark Twain

 

„Książka jest paszportem do świata, paszport ten pozwala przekraczać granice czasu

 i przestrzeni, przynosi człowiekowi radość i przyczynia się do jego rozwoju.

Dla czytelnika książka może być wiernym towarzyszem życiowym, inspiratorem marzeń

albo źródłem mądrości. Czytelnik jest obdarzony wolnością wyboru tematu,

jak i wyznaczania celu swej lektury, dzięki temu książka staje się środkiem

uprzywilejowanego komunikowania się z innymi ludźmi”.

UNESCO

 

„Książki o książkach, napisane na podstawie czytania książek o książkach, zajmują nam tyle czasu, że przestajemy czytać klasyków”.

T. B. Webster.

 

„Aby istnieli wielcy poeci, muszą być wielcy czytelnicy”.

Walt Whitman

 

,,Biblioteka to przybytek na oścież otwarty, zapraszający każdego w progi.

Wejdź gościu i stań się przyjacielem”

Jan Wiktor

 

„Książka to młot, którym można wykuć wszystko, którym można stworzyć

lepsze warunki bytu, nowe życie. Nieodzowną bronią jest książka w walce

o duszę człowieka idącego w przyszłość”.

Jan Wiktor

 

„Nie ma książek moralnych lub niemoralnych. Są książki napisane dobrze lub źle”.

Oscar Wilde

 

,,Książka jest przyjacielem samotnika, a biblioteka schronieniem bezdomnego”.

Stefan Witwicki

 

„W bibliotece, z książek na półkach, trąbią słonie, kuka kukułka,

kwitnie paproć, krzyczą Indianie, szumią żagle na oceanie".

Krystyna Wodnicka

 

„W bibliotece znajdziesz wszystko, czego chcesz, starą prawdę, mądrą bajkę, piękny wiersz".

Krystyna Wodnicka

 

„Jedynie czytaniem krzepi się duszę”.

Wolter

 

"Z książkami jest tak, jak z ludźmi: bardzo niewielu ma dla nas ogromne znaczenie.

Reszta po prostu ginie w tłumie".

Wolter

 

„Czytam, więc jestem. Nie czyta się nie dlatego, że się biednieje,

lecz biednieje się dlatego, że się nie czyta”.

„Wprost” z dnia 20 kwietnia 2003 nr 16

 

„Książka jest klapą do wentylacji umysłu”.

Sławomir Wróblewski

 

„Pociecho moja ty, książeczko, pociecho smutna...”

Stanisław Wyspiański

 

,,Książki nie mają właściwości róż; dlatego nie szukajmy wciąż najświeższych”

F.La Vayer

 

„Człowiek jest jak powieść – do ostatniej stroniczki nie wiesz, jak się skończy”.

Eugeniusz Zamiatin

 

„Kto książki złośliwie mi kradnie lub psuje

Niech diabeł go porwie i srodze katuje

Kto książki smaruje i skazy w nich czyni

Ten ryj miasto gęby niech ma na kształt świni

Kto karty zagina czy latem, czy wiosną

Niech uszy mu długie jak osłu urosną

Kto książki mi łamie i karty wydziera

Ten śmiercią najsroższą niech prędko umiera...”

Krzysztof Zieliński

 

„Już dosyć prawdziwie pięknych napisano książek, teraz czas je w czyn zamienić i czynem iść tak daleko – tak  daleko – aż  się życie z książką zrówna, świat z myślą dzisiejszą”.

Narcyza Żmichowska

 

"Łatwiej niektórym książkę napisać, niż drugim ją przeczytać".

Alojzy Żółkiewski

 

„Nie każda książka jest „zapięta na ostatni guzik"

– ale to nie znaczy, by przyszywać go w nieodpowiednim miejscu”.

Wojciech Żukrowski

 

"Czytanie bez myślenia na nic, a myślenie

bez czytania tez niedaleko prowadzi”.

Anonim

 

"Czytanie czegoś, na czym można polegać, przynosi pożytek.

Czytanie rzeczy różnorodnych sprawia – przyjemność."

Anonim

 

"Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała."

Anonim

 

„Czytanie uszczęśliwia!”

Anonim

 

"Książka jest życiem naszych czasów."

Anonim

 

"Książka stanowi cudowny przedmiot, dzięki któremu świat poczęty w umyśle pisarza przenika do umysłu czytelnika...Każda książka żyje tyle razy, ile razy została przeczytana."

Anonim

 

„Kto czyta ma piękne sny”.

Anonim

 

„Myślę, więc czytam. Czytam, więc jestem”.

Anonim

 

„Skocz po rozum do głowy, wypożycz książkę”.

Anonim

 

„Szkoła bez biblioteki – jest jak twierdza bez zbrojowni”.

Anonim

 

"Żadne dzieło człowieka nie przeżyje książki".

Anonim